Kadra pedagogiczna

Kadra Niepublicznego Przedszkola „Kraina uśmiechu” to zespół wykształconych, kreatywnych i młodych osób. Dla których praca z dziećmi jest ich pasją. Każdego dnia nauczyciele realizują programy zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Wprowadzają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka.

Właściciel
Dyrektor / Nauczyciel wychowawca
Opiekun w grupie żłobkowej
Opiekun w grupie żłobkowej
Nauczyciel wychowawca
Opiekun w grupie żłobkowej
Opiekun w grupie żłobkowej
Opiekun w grupie żłobkowej
Nauczyciel wychowawca
Nauczyciel wspomagający
Opiekun w grupie żłobkowej
Terapeuta
Psycholog / Pedagog
Polub nas także na facebook'u!

 

Kraina Uśmiechu

 

Niepubliczne Przedszkole z grupą żłobkową „Kraina uśmiechu” Katarzyna Domańska

Ul. Myśliborska 42
03-185 Warszawa
Telefon: +48 881 910 333
info@krainausmiechu.edu.pl
fb: krainausmiechuedupl